my PhD thesis is almost over, here's the abstract

Lucrarea este o investigare a modurilor în care dezvoltarea noilor media atinge domeniul arhitecturii, de la aspecte estetice cum sunt prezentările propunerilor arhitecturale sau reprezentările unor lucrări realizate până la integrarea de noi media în arhitectură.

 

Practica de arhitectură s-a modificat considerabil în ultimii 30 de ani, iar unul din factorii acestei transformări consider a fi emergența noilor media, sau mai bine zis dezvoltarea puterii de calcul a computerelor asociată cu propagarea rețelelor de telecomunicații.

Voi începe prin a face o scurtă paralelă cu perioada anilor 1920 și rezonanța pe care au avut-o transformările formale aduse de suprematismul rus, avantgarda fotografiei și cinematografiei, arhitectura și grafic design-ul modernist. După o succintă trecere în revistă a premiselor culturale și tehnice din sfera arhitecturii premergătoare revoluției digitale, voi face o descriere a ce se înțelege prin noile media și prin limbajul acestora, subliniind diferențele față de media tradiționale.

După determinarea caracteristicilor noilor media, voi arăta cum acestea au influențat imaginea de arhitectură, nu înainte de a sublinia importanța reprezentărilor de arhitectură pentru însuși procesul de creație, concluzionând că noile media au afectat chiar gândirea arhitecturală (cum vedem arhitectura, ce așteptăm de la ea și cum ne relaționăm la spații).

Pasul următor va fi analiza arhitecturii digitale, adică a acelor manifestări ale arhitecturii direct în sfera noilor media, prin intermediul studiilor de caz, împărțite în două zone: întâi, primele experimente în noul mediu și apoi, dezvoltări ale arhitecturii digitale în anii 2000. Concluzia acestor analize fiind necesitatea reconsiderării poziției arhitectului în realizarea unei lucrări precum și a felului în care arhitecții sunt formați.

Urmărind evoluția legăturii dintre noile media și arhitectură, în capitolele de final voi investiga, tot prin analiza studiilor de caz, inserarea de media în arhitectură, plecând de la ecranele urbane, studiind fenomenul fațadelor media și finalizând cu media arhitectura și spațiile hibride ale acesteia. Întrebarea esențială în aceste cazuri este: cum proiectăm atunci când unele suprafețe devin afișaje electronice? Răspunsurile date de diverse ateliere de proiectare sunt extrem de variate dar, în toate cazurile transpare o preocupare deosebită pentru conținutul de media pe care aceste afișaje îl transmit și relația acestui conținut la spațiul în care este diseminat. Concluzionând, lucrul cu noile media în arhitectură trebuie făcut în echipe mixte, în care arhitecții colaborează cu designerii de media de la fazele incipiente de proiectare și unde conținutul de media este dezvoltat personalizat pentru  fiecare lucrare în parte.

Toate concluziile nu sunt complet noi, ele apărând mai mult sau mai puțin concret în diverse conferințe, interviuri cu specialiști implicați sau discuții academice din întreaga lume, dar din câte cunosc până în prezent nu a fost alcătuită o privire de ansamblu asupra evoluției fenomenului noilor media în arhitectură, sau mai bine zis, nimeni nu a legat diversele efecte pentru a oferi o înțelegere globală a implicațiilor. Concluziile acestei lucrări pun bazele unei cercetări interdisciplinare, între noile media și arhitectură.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: